Kayıtlar

Ocak, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kan Grupları ve Özellikleri

Resim
DÜNYADA KAN GRUPLARININ DAĞILIMI 0 RH pozitif Her 100 kişiden 40´ı 0 RH Negatif Her 100 kişiden 7´si A RH pozitif Her 100 kişiden 34´ü A RH Negatif Her 100 kişiden 6´sı B RH Pozitif Her  100 kişiden 8´i B RH Negatif Her 100 kişiden 1´i AB RH Pozitif Her 100 kişiden 3´ü AB RH Negatif Her 200 kişiden 1´i En eski kan grubunun "O" grubu olduğunu belirtiliyor. "Herkes 0 grubuyken insanlar çok küçük bir alanda yaşıyorlardı, aynı yemeği yiyor, aynı organizmaları soluyorlardı ve bu yüzden değişim gereksizdi. Ancak nüfus arttığında ve göçler hızlandığında değişimler ivme kazandı. Sonrasında gelişen A ve B gruplarının geçmişi ancak 15 bin - 25 bin yıl öncesine uzanıyor. AB grubu ise çok yenidir." O grubu "Avcı", A grubu "Çiftçi", B grubu "Göçebe" ve AB grubu "Modern" olarak değerlendiriliyor. Kan gruplarına göre kişilik tahlili O grubu: Kendine güven, cesaret. A grubu: Sinirli ve hassas. B grubu : Uyumlu ve yaratıcı.

İskambil Kağıtlarındaki Şekillerin Anlamları Nedir?

Resim
Oyun Kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam bilinmiyor ama bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransasına dayandığı söyleniyor. O tarihlerde, Fransa'da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. Kupa, bir kalkanı andıran şekli ile asıl sınıfı ve kiliseyi; Maça, bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekli ile orduyu; Karo, ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtgen kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı; Sinek ise yonca yaprağına benzeyen şekli ile köylüyü temsil ediyordu. Bugün Briç, Poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni ise bu sınıflamadır.

Yumurtanın niçin bir tarafı yuvarlak diğer tarafı sivridir?

Resim
 Eğer köşeli olsalardı kenarları dayanıklılık bakımından çok zayıf olurdu. En dayanıklı geometrik şekil küredir ama bu şekildeki yumurta yuvarlanacak olursa nerede duracağı belli olmaz. Yumurta yuvarlanınca düz gitmez. İnce tarafı üstünde dairesel bir yol çizer. Başladığı yere yakın bir noktada durur. Yani düz bir yerde kaybolması olanaks ... ızdır. Yumurta, tavuğun yumurta kanalında küre şeklindedir. İlerlemesi sırasında arkada kalan dairesel kasların büzüşerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu kısmına baskı yaparak konik biçimini sağlarlar. Yumurtanın şeklinin nedeni de budur. Sürüngenlerde bu düzenek olmadığından yumurtaları küresel biçimdedir.

İlginç ve Bazen Gereksiz Bilgiler

Resim
1. Bilardo topu sıkıştırılmış kağıtttan yapılır. 2. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. 3. Amerika'da ortalama günde 3 kişi cinsiyet değiştiriyor. 4. Abrakadabra ateşli hastalar için kullanılan bir kelimeydi. 5. ABD'de birçok otelde 13. Kat bulunmaz. 6. ABD, Ohio’da lisans olmadan fare yakalamak yasaktır. 7. Bir gram pamuk, 23 gram su tutar. 8. İnsan Saçı 3 Kilo Ağırlık Kaldırabilecek Esnekliktedir.  9. Merkür gezegeni büyük oranda demirden oluşur. 10. İskoçya'da inek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır. 11. Everest dağının yılda 3 mm'den fazla uzar. 12. Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar. 13. Paris'teki eyfel kulesi, güneşli günlerde gölgesine doğru eğilir. 14. Eğer Ayaklarını Yavaşca Kaldırır Ve Sırt Üstü Yatarsanız Bataklığın İçine Gömülemezsiniz. 15. Aslanlar günde yaklaşık 20 saati dinlenerek geçirirler.    

Marlboro Nasıl Tutuldu?

Resim
Dünyanın en bilinir markaları arasında yer edinen Marlboro ilk kurulduğu yıllarda diğer bütün yeni kurulan şirketlerde olduğu gibi piyasada tutunmaya çalışırken işleri kötüye gider. Marlboro’nun işlerinin kötüye gittiğini gören birisi Marlboro’ya bir teklif sunar. Bu teklife göre satışların 1 ay içerisinde 3 katına çıkarbileceğini ve bu olursa şirketin yarı ortağı olmak is tediğini eğer bunlar olmazsa ömür boyu Marlboro fabrikasında tütün saracağını söylemiş. Marlboro’nun o zamanki sahipleride nasıl olsa batmak üzereyiz yapacak birşey yok diyerek teklifi kabul ederler. Adam hemen harekete geçer ve bir sürü boş Marlboro pakedine ihtiyacı olduğunu söyler. Zaten depoda da boş paketlerden başka bişey yokmuş. Bir sürü boş Marlboro pakedini ezerek paketlere kullanılmış süsü verir. Bu paketler gece olunca uçak ile Amerika’nın üzerine attırır. Bunun amacı insanları Marlboro’nun tüketildiğini göstermek bir şekilde satışa yönlendirmektir. İnsanlar sabah uyandıklarında her yanda bol Marlboro p

Parmaklarımız Neden Çıtlar?

Resim
Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkarırlar. Yani çıtlatırlar da diyebiliyoruz. Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama nedense bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler. En çok ve kolaylıkla çıtlayan yerler vücudumuzda en çok bulunan sürtünmeli eklem yerleridir. Bu tip e klem yerlerinde, örneğin parmaklarımızda, iki kemiğin birleştiği yerde bir bağlantı kapsülü vardır. Bu kapsülün içinde kemiklerin hareketleri sırasında buraları yağlayan bir sıvı vardır. Bu sıvının içinde erimiş halde oksijen, nitrojen ve karbondioksit gazları bulunur. Vücudumuzda en kolay çıtlatabileceğimiz eklem yerlerimiz parmaklarımızdır. Parmaklarımız gerilince eklem yerlerimiz düzleşince bu kapsül de gerilir. İçindeki sıvının basıncı azalır ve gaz kabarcıkları patlamaya başlar. İşte kulağımıza gelen bu seslerdir. Patlayan kabarcıklar neticesinde gazlar bu sıvıyı terk eder, sıvı daha da genleşir ve eklem yerlerinin